Heutink

NEN-EN-ISO 9001

Heutink is als gevolg van haar hoge interne kwaliteitsnormen gecertificeerd met het NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat. Het ISO-certificaat staat voor een kwaliteitsborging bij het ontwerpen, het realiseren en de nazorg van uw woning.

Kwaliteitshandboek
De organisatieprocessen en – procedures zijn volgens internationale normen duidelijk omschreven in een Kwaliteitshandboek. Heutink verplicht zich te houden aan hetgeen is omschreven in het Kwaliteitshandboek. Twee maal per jaar vindt een toetsing plaats door een onafhankelijk certificeringsbureau, zodat een hoge kwaliteitsnorm gehandhaafd blijft.