Heutink

Woning met garantie

Tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. Hiervoor is Heutink lid van Woningborg, zij hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden. Deze zijn: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit en kredietwaardigheid.

Indien u kiest voor de Woningborggarantie betekent dit:

1. Een afbouwwaarborg:
Als de bouwondernemer tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning.

2. Een herstelwaarborg:
De bouwkundige kwaliteit wordt door de bouwonderneming gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering en wat betreft fundamentele gebreken in de constructie 10 jaar en 3 maanden. Slechts enkele onderdelen worden van garantie uitgesloten. Woningborg waarborgt deze garantieverplichting van de bouwondernemer. Als de bouwondernemer niet meer kan voldoen aan de herstelplicht, dan draagt Woningborg hier zorg voor.